คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 207/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง [นางสาวทิพานัน ศิริชนะ]

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 207/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง [นางสาวทิพานัน ศิริชนะ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/602078.
View online Resources