ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิแถม - ลัดดา วงศ์อำมาตย์และญาติศรัทธา"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิแถม - ลัดดา วงศ์อำมาตย์และญาติศรัทธา". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/104939.
View online Resources