ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [สำนักนายกรัฐมนตรี : พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ]

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [สำนักนายกรัฐมนตรี : พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/536369.
View online Resources