ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดสงขลา ฉบับที่ 52 (พ.ศ. 2545) เรื่อง การปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก จังหวัดสงขลา สายที่ 92028 สะเดา - ปาดังเบซาร์ เป็น สะเดา -บ้านสี่แยกพัฒนา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดสงขลา ฉบับที่ 52 (พ.ศ. 2545) เรื่อง การปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก จังหวัดสงขลา สายที่ 92028 สะเดา - ปาดังเบซาร์ เป็น สะเดา -บ้านสี่แยกพัฒนา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/193794.
View online Resources