ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 เพิ่มเติมในท้องที่มณฑลอยุธยา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1921). ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 เพิ่มเติมในท้องที่มณฑลอยุธยา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/138387.
View online Resources