ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2542

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2542. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/237656.
View online Resources