ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดเลย เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม [สมาคมส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมเพื่อคนพิการ จังหวัดเลย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดเลย เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม [สมาคมส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมเพื่อคนพิการ จังหวัดเลย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/580749.
View online Resources