ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ฝบช. 12/2558 เรื่อง รายงานฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศของทางการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 [ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ 36.0770 บาท]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ฝบช. 12/2558 เรื่อง รายงานฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศของทางการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 [ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ 36.0770 บาท]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/480706.
View online Resources