ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดสงขลา เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิหอสมุดประชาชน หาดใหญ่"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดสงขลา เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิหอสมุดประชาชน หาดใหญ่". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/512036.
View online Resources