ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 14 เรื่อง การให้เจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ทุกฉบับมารายงานตัว เพื่อรับฟังการชี้แจงการเสนอข่าว และการควบคุมข่าวหนังสือพิมพ์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1991). ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 14 เรื่อง การให้เจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ทุกฉบับมารายงานตัว เพื่อรับฟังการชี้แจงการเสนอข่าว และการควบคุมข่าวหนังสือพิมพ์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/106689.
View online Resources