ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 11/2541 เรื่อง การจดทะเบียน "สหภาพแรงงานยี่สิบสามเมษายน"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 11/2541 เรื่อง การจดทะเบียน "สหภาพแรงงานยี่สิบสามเมษายน". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/266835.
View online Resources