ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา [วัดวังหิน (เขาชะเอมอินทร์ธาราม)]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา [วัดวังหิน (เขาชะเอมอินทร์ธาราม)]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/118048.
View online Resources