ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน จังหวัดลำพูน]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน จังหวัดลำพูน]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/240151.
View online Resources