ประกาศศาลจังหวัดตะกั่วป่า เรื่อง คำสั่งให้ นายสมร ปาปะไพ เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดตะกั่วป่า คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 385/2549 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 457/2549]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศศาลจังหวัดตะกั่วป่า เรื่อง คำสั่งให้ นายสมร ปาปะไพ เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดตะกั่วป่า คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 385/2549 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 457/2549]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/241639.
View online Resources