บันทึกการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 38/2550 วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). บันทึกการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 38/2550 วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/268214.
View online Resources