กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 298 ร. เรื่อง ปัญหาระบบส่งน้ำสาย MC2 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ใช้งานได้ไม่เต็มศักยภาพ [ของ นายวันนิวัติ สมบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย]

ข้อมูลอ้างอิง
กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 298 ร. เรื่อง ปัญหาระบบส่งน้ำสาย MC2 สถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ใช้งานได้ไม่เต็มศักยภาพ [ของ นายวันนิวัติ สมบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003107.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล