พระราชกฤษฎีกากำหนดโอนอากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อื่น ๆ เนื่องในการฆ่าสัตว์ ในเขตต์เทศบาลให้แก่เทศบาล (ฉะบับที่ 8) พุทธศักราช 2489

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1946). พระราชกฤษฎีกากำหนดโอนอากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อื่น ๆ เนื่องในการฆ่าสัตว์ ในเขตต์เทศบาลให้แก่เทศบาล (ฉะบับที่ 8) พุทธศักราช 2489. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/26732.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล