ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา "วัดปากดง"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา "วัดปากดง". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/112753.
View online Resources