ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานชื่อสกุล (พระราชทานชื่อสกุล แก่ ร้อยตำรวจโท อรรถชัย แหงกระโทก ว่า นพภักดี)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานชื่อสกุล (พระราชทานชื่อสกุล แก่ ร้อยตำรวจโท อรรถชัย แหงกระโทก ว่า นพภักดี). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/264700.
View online Resources