พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อจัดสร้างสถานีทดลองการเกษตรกลาง จังหวัดพระนคร พุทธศักราช 2480

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1937). พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อจัดสร้างสถานีทดลองการเกษตรกลาง จังหวัดพระนคร พุทธศักราช 2480. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/17118.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล