ประกาศศาลจังหวัดพะเยา เรื่อง คำสั่งให้ นางสาวประทุม สุขยิ่ง เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดพะเยา คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 93/2545 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 170/2545]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศศาลจังหวัดพะเยา เรื่อง คำสั่งให้ นางสาวประทุม สุขยิ่ง เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดพะเยา คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 93/2545 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 170/2545]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/190530.
View online Resources