พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา [1. นายภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล 2. พลตำรวจตรี พิสิษฐ์ เปาอินทร์]

ข้อมูลอ้างอิง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา [1. นายภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล 2. พลตำรวจตรี พิสิษฐ์ เปาอินทร์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2002941.
View online Resources