คำสั่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ที่ ง 29/2551 เรื่อง แนวทางในการพิจารณาวินิจฉัย หลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการจดแจ้งการจัดตั้งชุมชน และการจดแจ้งการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). คำสั่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ที่ ง 29/2551 เรื่อง แนวทางในการพิจารณาวินิจฉัย หลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการจดแจ้งการจัดตั้งชุมชน และการจดแจ้งการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/119151.
View online Resources