พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ในบริเวณเขตเพลิงไหม้ ที่ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2508

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1965). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ในบริเวณเขตเพลิงไหม้ ที่ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2508. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/28283.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล