ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด จังหวัดหนองคาย ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2541 เรื่อง กำหนดราคาขายปลีกน้ำตาลทราย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด จังหวัดหนองคาย ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2541 เรื่อง กำหนดราคาขายปลีกน้ำตาลทราย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/253268.
View online Resources