การซ่อมแซมฝายบ้านน้ำจวงพร้อมขุดลอกตะกอนในเขตพื้นที่ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). การซ่อมแซมฝายบ้านน้ำจวงพร้อมขุดลอกตะกอนในเขตพื้นที่ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/48485.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล