โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยซำทอง (บ้านบุ่งผลำ) พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่บ้านบุ่งผลำ ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยซำทอง (บ้านบุ่งผลำ) พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่บ้านบุ่งผลำ ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/47553.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล