ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2539) เรื่อง ยกเลิกเส้นทางสำหรับการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก (จังหวัดศรีสะเกษ สายที่ 33001 กันทรลักษ์ - บ้านด่าน -บ้านท่าสว่าง)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2539) เรื่อง ยกเลิกเส้นทางสำหรับการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก (จังหวัดศรีสะเกษ สายที่ 33001 กันทรลักษ์ - บ้านด่าน -บ้านท่าสว่าง). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/105170.
View online Resources