ประกาศเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 กรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด [เซ็นทริค เพลส]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 กรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด [เซ็นทริค เพลส]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/199243.
View online Resources