ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 จังหวัดสงขลา เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด (ศุภสารคอนโดมิเนียม)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 จังหวัดสงขลา เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด (ศุภสารคอนโดมิเนียม). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/259268.
View online Resources