ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อวัด [วัดชุมชนพัฒนา เป็น วัดป่าชุมชนพัฒนา]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อวัด [วัดชุมชนพัฒนา เป็น วัดป่าชุมชนพัฒนา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/418278.
View online Resources