ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาชาวไทยมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาชาวไทยมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/106913.
View online Resources