ประกาศกรมศุลกากร ที่ 189/2564 เรื่อง กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของระบบงานด้านการควบคุมทางศุลกากร เพื่อรองรับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกรมศุลกากร ที่ 189/2564 เรื่อง กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของระบบงานด้านการควบคุมทางศุลกากร เพื่อรองรับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/593904.
View online Resources