กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 494 ร. เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากช้างป่าบุกรุกพื้นที่ชุมชน บริเวณตำบลหมูสี ตำบลหนองน้ำแดง ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ของ นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย]

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 494 ร. เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากช้างป่าบุกรุกพื้นที่ชุมชน บริเวณตำบลหมูสี ตำบลหนองน้ำแดง ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ของ นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/606267.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล