พระราชบัญญัติ เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล ในท้องที่ ตำบลทุ่งมหาเมฆ อำเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร พ.ศ. 2495

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1952). พระราชบัญญัติ เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล ในท้องที่ ตำบลทุ่งมหาเมฆ อำเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร พ.ศ. 2495. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/13638.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล