บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 66/2561 วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ตึกรัฐสภา

dc.contributor.orgUnitสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติTH
dc.coverage.spatialTH-54 แพร่
dc.date.accessioned2019-06-06T06:46:51Z
dc.date.available2019-06-06T06:46:51Z
dc.date.issued2018TH
dc.description.tableofcontentsบันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 66 /2561 วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 -เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม --รายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ --รายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ --รายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... --การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 --การจัดกิจกรรมในโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ -เรื่องด่วน --ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... --ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... --ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... --ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... --ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... --ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... --ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... --ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... -เรื่องที่ค้างพิจารณา --รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2560 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) -เรื่องที่เสนอใหม่ --ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ -เรื่องอื่น ๆ --ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
dc.format.extent7TH
dc.identifierm_nla_25611005_66.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/547775
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักรายงานการประชุมและชวเลข สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติTH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.subjectน้ำมันรั่วไหลTH
dc.subjectอุตสาหกรรมโคเนื้อTH
dc.subjectยาสูบTH
dc.subjectโครงการจิตอาสาTH
dc.subjectระเบียบข้าราชการพลเรือนTH
dc.subjectระเบียบข้าราชการรัฐสภาTH
dc.subjectระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาTH
dc.subjectตำรวจแห่งชาติTH
dc.subjectระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาTH
dc.subjectมาตรฐานสินค้าเกษตรTH
dc.subjectระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมTH
dc.subjectจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองTH
dc.subjectองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยTH
dc.subjectประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาTH
dc.titleบันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 66/2561 วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ตึกรัฐสภาTH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreบันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.councilTypeสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
nalt.date.issuedBE2561
nalt.date.sitting2018-10-05TH
nalt.date.sittingBE2561-10-05
nalt.meetingCategoryการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติTH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
nalt.sittingNo66TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
m_nla_25611005_66.pdf
ขนาด:
808.64 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล