ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง เรื่อง การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง เรื่อง การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/118606.
View online Resources