คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
จีรณัทย์ ชาญเชิงพานิช (2016). คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/573116.
View online Resources