คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1052/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [นายทรงพล พนาวงศ์]

ข้อมูลอ้างอิง
(2014). คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1052/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [นายทรงพล พนาวงศ์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/430690.
View online Resources