ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 47/2543 เรื่อง การจดทะเบียนสมาคมนายจ้าง (สมาคมนายจ้างนักบริหารงานร้านอาหาร)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 47/2543 เรื่อง การจดทะเบียนสมาคมนายจ้าง (สมาคมนายจ้างนักบริหารงานร้านอาหาร). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/225553.
View online Resources