ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี [นายพลตรี พระยาพิชัยสงคราม (แก๊บ สรโยธิน) และนายพันเอก พระยาสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ)]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1933). ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี [นายพลตรี พระยาพิชัยสงคราม (แก๊บ สรโยธิน) และนายพันเอก พระยาสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ)]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/137710.
View online Resources