ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 44/2549 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานโรเด้นสต๊อก ประเทศไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 44/2549 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานโรเด้นสต๊อก ประเทศไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/241315.
View online Resources