ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาด (นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ , นายวิเชียร กีรตินิจกาล)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาด (นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ , นายวิเชียร กีรตินิจกาล). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/222129.
View online Resources