เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การถือครองที่ดิน และกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2546 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ข้อมูลอ้างอิง
(2003). เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การถือครองที่ดิน และกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2546 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/474156.
View online Resources