หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 11 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตย ตอนที่ 3 พระบรมราชานุสรณ์กับรัฐสภา

ข้อมูลอ้างอิง
ณัฏฐกฤษฎ์ วงศ์เจริญ หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 11 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตย ตอนที่ 3 พระบรมราชานุสรณ์กับรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001454.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล