ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4238 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - เทคนิคการบันทึก เล่ม 6แถบแม่เหล็ก - สภาพข่มบังคับสูง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4238 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - เทคนิคการบันทึก เล่ม 6แถบแม่เหล็ก - สภาพข่มบังคับสูง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/157877.
View online Resources