ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2560

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2560. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/538464.
View online Resources