ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายธนิต ธนทิตย์ กับพวก) ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 22354/2538 เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายธนิต ธนทิตย์ กับพวก) ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 22354/2538 เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/37553.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล