นายทะเบียนพรรคการเมือง ขอให้สั่งยุบพรรคชาติพัฒนา เพื่อรวมพรรคชาติพัฒนาเข้ากับพรรคไทยรักไทยที่เป็นพรรคการเมืองหลัก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). นายทะเบียนพรรคการเมือง ขอให้สั่งยุบพรรคชาติพัฒนา เพื่อรวมพรรคชาติพัฒนาเข้ากับพรรคไทยรักไทยที่เป็นพรรคการเมืองหลัก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/40103.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล