คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 4/2564 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 4/2564 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/577775.
View online Resources